Smysl burzy zemin

Smyslem internetového portálu Burza zemin je zprostředkovat kontakt mezi subjektem, kterému zemina schází na straně jedné a subjektem, kterému přebývá na straně druhé. Ve výsledku pak může pomoct minimalizovat, či zcela vynulovat náklady za uložení zeminy na skládce (skládkovné) respektive náklady za nákup zeminy. Používáním portálu Burza Zemin se docílí také snížení ekologické zátěže krajiny v důsledku redukce automobilové dopravy, kdy odpadne převážení zeminy na skládku a ze skládky.