SEZNAM SPOLEČNOSTÍ > Geotechnické práce

FILTR:

 
logo ATE CR, a.s.
Firma byla založena česko-francouzským kapitálem v roce 1994, s cílem obsadit významnou pozici na trhu sanace starých ekologických zátěží. V průběhu 90. let jsme počáteční náplň činnosti firmy rozšířili na komplexní portfolio služeb v oblastech odpadového hospodářství, sanace znečištěných podzemních vod a zemin, sanace starých ekologických zátěží a lokalit typu „brownfields“, ekologického poradenství, nakládání s odpady včetně nebezpečných.
Praha detail

logo GEMATEST® s.r.o.
Nabízíme široké spektrum odborných činností osob autorizovaných pro obor geotechnika, osob s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii, hydrogeologii a analytické chemii. Disponujeme kvalitním týmem expertů, odborných a technických pracovníků a moderním přístrojovým vybavením. Většina vedoucích a technických pracovníků má dlouholeté zkušenosti z práce v příslušném oboru a jsou členy odborných komor.
Černošice detail

logo GEOTREND, s.r.o.
Firma GEOTREND zahájila svoji činnost jako sdružení podnikatelů v červnu 1991. Zpočátku působila převážně jako služba pro organizace zabývající se komplexním geologickým průzkumem, pro které prováděla měření soupravou těžké statické penetrace a mělkou karotážní soupravou s hloubkovým dosahem do 500 m. V roce 1995 se firma GEOTREND přetransformovala na společnost s ručením omezeným a zahájila svoji činnost jako společnost nabízející kromě dílčích průzkumných služeb i komplexní geologický a geofyzikální průzkum. Společnost GEOTREND je společností ryze soukromou, bez účasti zahraničního kapitálu.
Slaný detail

logo RNDr. František Kratochvíl - geologické služby
Geologické práce, měření radonu, studie EIA
Velké Meziříčí detail

logo Ing. Josef Skřivánek
Jsme geologická kancelář. Nabízíme řešení ekologických otázek, vypracování posudků a auditů, provedení měření, vyhotovení dokumentací, zajištění povolení, poradenskou činnost v obroru inženýrské geologie, hydrogeologie a pedologie.
Frýdlant detail

logo Mgr. Miroslav Veselý
Provádíme geologické práce, hydrogeologické posudky k vrtaným či kopaným studnám, domovním ČOV a inženýrsko-geologické posudky pro zakládání staveb.
Bystřice nad Pernštejnem detail

logo Ing. Pavel Zíka CSc.
Firma Geologické práce Ing. Pavel Zika, CSc. byla jako fyzická osoba založena v roce 1992, kdy jí bylo poprvé uděleno osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie, inženýrské geologie a environmentální (sanační) geologie vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, později i oprávnění k hornickým pracem vydané Báňským úřadem v Kladně. Odborná úroveň je zajištěna předchozím působením Pavla Ziky v Ústavu geologie a geotechniky České akademie věd na pozici vědeckého pracovníka od roku 1980.
Praha detail