Kontakty

Provozovatel: Ing. Libor Stodůlka, IČ 71510923, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném pod č.j.: MDOB 24128/2006-Če
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č.ú. 3394598001/5500
mobilní telefon733 120 192


Náměty a připomínky

Nemyslíme si, že vlastníme „patent na rozum“, proto jsme přístupní všem námětům a připomínkám k portálu Burza zemin, které přispějí k jeho užívání. Jsme si vědomi toho, že jen široké užívání portálu zajistí jeho fungování ve smyslu, v jakém byl zamýšlen, proto se na nás neváhejte obrátit s jakoukoliv připomínkou či námětem, které směřujte na e-mail administrator@burzazemin.cz.