DYBS Plzeň s.r.o.

poštovní adresa
DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39
Plzeň
32200
 
e-mail
dybs@dybs.cz
pevná linka
+420 377 823 420
mobilní telefon
+420 737 225 351
webová adresa

Strojní a dopravní vybavení firmy odpovídá jejímu zaměření. Disponuje vlastní těžkou stavební technikou, středními i malými stavebními stroji a dále veškerou drobnou mechanizací potřebnou k práci na komunikacích různých druhů povrchů. Díky specializovanému strojnímu vybavení se podílí také na úpravách vodních toků a ploch (odbahnění rybníků; úpravy sypaných, žulových a zděných břehů.