GEMATEST® s.r.o.

poštovní adresa
GEMATEST® s.r.o.
Dr. Janského 954
Černošice
25228
 
e-mail
urban@gematest.cz
pevná linka
+420 251 643 132
mobilní telefon
+420 602 322 813
webová adresa

Nabízíme široké spektrum odborných činností osob autorizovaných pro obor geotechnika, osob s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii, hydrogeologii a analytické chemii. Disponujeme kvalitním týmem expertů, odborných a technických pracovníků a moderním přístrojovým vybavením. Většina vedoucích a technických pracovníků má dlouholeté zkušenosti z práce v příslušném oboru a jsou členy odborných komor. Naše společnost nabízí služby, konzultace a realizace v následujících oblastech:
geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum pro všechny druhy staveb
laboratorní a polní geotechnické zkušebnictví v akreditované laboratoři (zkoušky geomechaniky zemin, hornin, kameniva, stavebního kamene, recyklátů apod).
kontrolní zkoušky při realizaci staveb, geotechnický dozor investora
chemické analýzy vod (povrchových, podzemních, odpadních)
chemické analýzy zemin, odpadů, půd a jiných materiálů
speciální chemické analýzy (např. rozbory vlasů)
pedologické rozbory zemědělských půd
řezání, drcení, půlení hornin, kamene, dlažby
drcení a mletí vzorků, přípravy analytických vzorků pro další analýzy
vývoj software specializovaného na oblast geotechnického zkušebnictví
projekty, návrhy a realizace zkušeben pro geotechnické laboratorní a polní zkoušky